izr. prof. dr. Tomaž Novljan
Rojen leta 1962 v Ljubljani. Po dokončani srednji šoli se vpiše na Fakulteto za arhitekturo v Ljubljani, kjer 1987 tudi diplomira. Istega leta se zaposli v projektivnem biroju Gradbenega podjetja Grosuplje. Leta 1990 se odzove vabilu s Fakultete za arhitekturo in sprejme mesto asistenta in strokovnega sodelavca pri prof. Sergeju Pavlinu. Z njim sodeluje do leta 2003. V tem času opravi tudi magisterij z naslovom Slepa fasada kot likovni in gradbeno konsktrukcijski element mestnega prostora (1993) in doktorat z naslovom Fraktalno v arhitekturi – struktura, tekstura in barva (2000). Leta 1993 pridobi status samostojnega projektanta, leta 2003 pa naziv docent za področje arhitekture in oblikovanja. Je član Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije, Društva arhitektov Ljubljane, Slovenskega društva za razsvetljavo ter Društva za geotehnične in podzemne konstrukcije. Ukvarja se z raziskovanjem na področju svetlobe ter humanizacije arhitekturnih ambientov v agresivnih okoljih. Od leta 2003 do 2008 sodeluje s prof. Jurijem Kobetom pri predmetih Barvne študije, Oprema prostora in Oblikovanje prostora. Danes samostojno vodi redni predmet Barva v arhitekturi, izbirni predmet Svetloba v arhitekturi ter Projektiranje 4 in 5. Je tudi mentor diplomskih in podiplomskih del. Deluje tudi kot mentor pri študentskih delavnicah ter kot konzultant za področje svetlobe in osvetlitve. S svojimi prispevki sodeluje na domačih in mednarodnih strokovnih posvetovanjih, sodeluje pa tudi ter pri domačih in mednarodnih raziskovalnih nalogah. Od leta 2006 dalje v okviru programa SOCRATES vsako leto sodeluje s predavanjem ali delavnico, na različne tematike osvetlitve, na UPC Escola Tecnica Superior d'Arquitectura de Barcelona.

Kabinet 28, I nadstropje - stara stavba

Telefon : 01 2000 717

E-pošta : tomaz.novljan@fa.uni-lj.si 

 Govorilne ure :  

četrtek, med 10. in 11. uro, 

oziroma po predhodnem dogovoru.