doc. dr. Domen Kušar, univ. dipl. inž. arh.
Fakulteta za arhitekturo, soba 65

Predavatelj za predmete / dodiplomski študij:
Opisna geometrija
Splošna varnost
Gradbena prefabrikacija (izbirni predmet)

Požarna varnost v objektih (predmet se izvaja kot izbirni na FKKT)

Predavatelj za predmete / podiplomski študij:
Požarna varnost grajenega okolja

Kontakt:
tel.: 01/ 2000 756; e-mail: domen.kusar@fa.uni-lj.si 

Govorilne ure: ob torkih med 11.00 in 12.00 uro v kabinetu 65, ali preko Zooma (Meeting ID: 937 7776 4200)