prof.dr.Aleš Vodopivec, univ.dipl.inž.arh.
Projekti

Izdelani/realizirani projekti

 • Rekonstrukcija in dozidava zgradbe Novi trg 6. - Novo mesto 1978-199. (J. Kobe, A. Vodopivec)
 • Depandansa Bogatin. - Bled 1984-196. (J. Kobe, A. Vodopivec)
 • Adaptacija in dozidava Festivalne dvorane. - Bled 1986-199.
 • Servisno bencinski center Petrol ob južni obvoznici. - Ljubljana 1984-1989. (J. Kobe, A. Vodopivec)
 • Stanovanjski bloki v območju BO 2/4 Smelt. - Ljubljana 1987-198.
 • Depandansa hotela Jezero. - Bohinj 1989-1990.
 • Servisno-bencinski center Petrol. - Tržič 1989-1991.
 • Prenova reprezentančne restavracije in sejnih prostorov LB. - Ljubljana 1994-1995.
 • Servisno-vzdrževalni objekt Tivoli. - Ljubljana 1994.
 • Ureditev ploščadi Ajdovščina in postavitev nadstrešnic nad podhodoma. - Ljubljana 1994.

Idejni in natečajni projekti

 • Gospodarsko športni center v Tuzli (2. nagrada). - Tuzla 1976. (M. Garzarolli, J. Kobe, A. Vodopivec)
 • Novi trg v Novem mestu in arhitekturna zasnova blagovnice (edina nagrada). - Novo mesto 1976. (J. Kobe, A. Vodopivec)
 • Urbanistična ureditev območja Medvod (3. nagrada). - Medvode 1977. (J. Kobe, A. Vodopivec)
 • Mestno pokopališče Drenova (odkup). - Reka 1978. (J. Kobe, M. Kopač, N. Kravanja, A. Vodopivec)
 • Ureditev parka OF (3. enakovredna nagrada). - LjubIjana 1978. (J. Kobe, V. Ravnikar, A. Vodopivec)
 • Mestno območje Srce (3. enakovredna nagrada). - Celje 1979. (J. Kobe, A. Vodopivec)
 • Stavba GZS in hotel Mercator (3. nagrada). - Ljubljana 1979. (J. Kobe, A. Vodopivec)
 • Objekti socialnih dejavnosti tovarne Vozila Gorica (znižana 1. nagrada). - Nova Gorica 1980. (J. Kobe, A. Vodopivec)
 • Stanovanjska soseska Dolgo polje (povišan odkup). - Celje 1980. (J. Kobe, A. Vodopivec)
 • Centralno območje Radovljice (znižana 1. nagrada). - Radovljica 1981. (J. Kobe, A. Vodopivec)
 • Ureditev Petkovškovega nabrežja v Ljubljani (znižan odkup). - Ljubljana 1981. (J. Kobe, A. Vodopivec)
 • Zgradba Muzeja Ijudske revolucije Slovenije (1. nagrada). - Ljubljana 1981. (J. Kobe, A. Vodopivec)
 • Žale v Ljubljani (povišan odkup). - Ljubljana 1982. (J. Kobe, A. Vodopivec)
 • Pokopališče Marof (odkup). - Novo mesto 1982. (J. Kobe, A. Vodopivec)
 • Urbanistična in krajinska ureditev območja Tivoli - Rožnik-Šišenski hrib (enakovredna nagrada). - Ljubljana 1983. (M. Hočevar, J. Kobe, A. Vodopivec)
 • Urbanistična zasnova severnega dela Bežigrada (odkup). - Ljubljana 1983. (J. Kobe, A. Vodopivec)
 • Zložljiva prodajna stojnica (2. nagrada). - Ljubljana 1983. (B. Briški, J. Kobe, A. Vodopivec)
 • Depandansa hotela Bogatin (1. nagrada). - Bled 1984. (J. Kobe, A. Vodopivec)
 • Hotel Mlino (2. nagrada). - Bled 1985. (J. Kobe, A. Vodopivec)
 • Objekti centralnega območja soseske BS 3 (1. nagrada). - Ljubljana 1985. (J. Kobe, A. Vodopivec)
 • Hotel Belvedere (1. nagrada). - Bled 1986. (J. Kobe, A. Vodopivec)
 • Mestno središče Postojne (1. nagrada). - Postojna 1988.
 • Pokopališče v Šentjerneju (4. nagrada). - Šentjernej 1989. (D. Ogrin, A. Vodopivec)
 • Pokopališče Srebrniče (1. nagrada). - Novo mesto 1989. (D. Ogrin, A. Vodopivec)
 • Trgovsko središče Nove Gorice (enakovredna 2. nagrada). - Nova Gorica 1990.
 • Ožje mestno središče Kranja (3. nagrada). - Kranj 1991.
 • Območje južnega dela parka Tivoli - Tivolski ribnik in vrtnarija (1. nagrada). - Ljubljana 1991. (D. Ogrin, A. Vodopivec)
 • Koroški most (1. nagrada). - Maribor 1992.
 • Osnovna šola in vrtec Mrzla dolina (3. nagrada). - Novo mesto 1992.
 • Poslovno trgovski center in novi trg v Postojni (2. nagrada). - Postojna 1992.
 • Upravna stavba zavarovalnice Triglav (poseben odkup). - Ljubljana 1992.
 • Prenova hotela Lev (odkup). - Ljubljana 1994. (A. Vodopivec, J. Sadar)
 • Osnovna šola ob Rinži (3. nagrada). - Kočevje 1995.
 • Preureditev notranjosti stolpnice LB v Ljubljani (3. nagrada). - Ljubljana 1995. (A. Vodopivec, J. Sadar)
 • Srednja zdravstvena šola (enakovredna 2. nagrada). - Ljubljana 1995.
 • Stanovanjska soseska Agrostroj (odkup). - Ljubljana 1995.
 • Urbanistična ureditev območja Metelkove in arhitekturna prenova južnega dela (enakovredna nagrada). - Ljubljana 1995.