prof.dr.Fedja Košir, univ.dipl.inž.arh.
Bibliografija

Samostojne publikacije

 • Uvod v analizo arhitekturne teorije/interpretacije (in kritike). - Ljubljana, FAGG Arh, 1987/88, 63 str.; (2. pop. izd.).
 • Arhitektura 1979/1989 (Jubilejni zbornik ob sedemdesetletnici UL in FAGG). - Ljubljana, FAGG 1989, 170 str.
 • Berlin 1989. - Ljubljana, UL in TU Berlin 1990, 40 str.
 • Zamisel mesta. - Ljubljana, SM 1993, 400 str.

Znanstveni in strokovni sestavki

 • Arhitektura ni samo lupina. - Sinteza 1971, št. 21-22, 10-12.
 • Trg revolucije v Ljubljani. - AB 1972, št. 6-7, 18-21.
 • O slovenski arhitekturi. - AB 1973, št.14, 3-5.
 • Reima Pietilé: Teorija topologije. - N. Razgl. 1973-12-21, 636-637.
 • Kraljevo, konkretan urbanistički problem (zadatak). V: Komunikacije '78. Rekonstrukcija grada. Beograd, Beograd Projekt 1978, 15 str.
 • Dante Alighieri: Iz pekla. - N. Razgl. 1980-10-09, 566-567. (F. Košir [prev.])
 • Za beneškimi fasadami. - N. Razgl. 1980-10-10, 551-552. Novi grad za 70.000 stanovnika. - V: Novi dio grada Osijeka. Zagreb, SAH 1983, 32-37.
 • Ob začetku oblik. - N. Razgl. 1983-12-09, 682-683.
 • Kako so minevali novi časi. - AB 1984, št. 68-69, 59-62.
 • Spomenik kao sentencija? - čiP 1984, št. 6, 24.
 • Stambena okolina kao kompozicijski pojam 1. - čiP 1984, št. 7, 23-25.
 • Stambena okolina kao kompozicijski pojam 2. - čiP 1984, št. 8, 26-27.
 • Humana metamorfoza. Za definiranje gradske slike Splita. - Arhitektura - časopis saveza arhitekata Hrvatske 1985, 152-153.
 • V klasični Heladi. - V: Zbornik LŠA. Ljubljana, FAGG, VTOZD Arh 1985, 214-221.
 • Dante Alighieri: V Kocitu. - N. Razgl. 1985-03-08, 150-151. (F. Košir [prev.])
 • Za vezilo. Trojni jubilej teoretske misli o arhitekturi. - N. Razgl. 1985-06-26, 366-367.
 • Prule. Preizkus zazidave. Arhitekturna delavnica 1986. - AB 1986, št. 85-86, 56-58.
 • Trije natečajni projekti 85-86. - V: Zbornik LŠA. Ljubljana, FAGG, VTOZD Arh 1986, 83-99.
 • Bela hiša v Igriški ulici. - Dn 1986-07-03, 5.
 • Arhitekturna teorija/interpretacija kot del arhitekturne stroke. - V: Zbornik LŠA, Ljubljana 1987, 355-374.
 • Retrospektiva prav posebnih stališč. - N. Razgl. 1987-10-23, 583-585.
 • Zaostritev in prelom. - N. Razgl. 1987-11-04, 618.
 • Nismo še na pol poti. - N. Razgl. 1987-11-20, 648.
 • Kako rešujejo ljubljanski grad. - V: Zbomik LŠA, Ljubljana 1988, 101-109.
 • Dva natečajna projekta (JEDRO in BRAND) 1987. V: Zbomik LSA, Ljubljana 1988, 290-318.
 • Stambena zgrada u Ljubljani. - čIP 10, 1988, 18-19.
 • Izvorno in izvirno (v arhitekturi). - N. Razgl. 1988-11-04, 636-637, 668-669; 1988-11-18; ponatis: Zbornik LŠA, Ljubljana 1989, 126-131.
 • Predstavitev FAGG LŠA. - V: Zbornik UL, Ljubljana 1989, 49-51.
 • Istrska višinska mesta. - Ars Vivendi 6, 1989, 35-36.
 • Priznanje ljubljanski šoli za arhitekturo. - LD 1989-10-17, 8; ponatis: Zbornik LŠA, Ljubljana 1990, 234-235.
 • Homines dum docent discunt: Pri Štivanu v Trstu / Mali grad v Kamniku / NU & CT / Kenotaf. - V: Zbornik LŠA 1990, Ljubljana 1990, 486-533.
 • Zob za zob. - V: Zbornik LŠA, Ljubljana 1990, 534-535.
 • Tiskarna (Printing-Works) DAN. - V: Monografija, Ljubljana, DAN 1990, 2-3.
 • ...razloži mene in mojo stvar / vsem, ki je ne vedo.... - N. Razgl. 1990-06-08, 320-321; ponatis: Zbomik LŠA, LjubIjana 1990, 188-190.
 • Arhitektura po moderni (Cum gloria et laetitia). - LD Podmornica 1990-09-04, 3-4; ponatis: Zbornik LŠA, Ljubljana 1990, 538-547 in Zbornik LŠA, Ljubljana 1991, 112-114.
 • Razmišljanje o Ljubljani. - V: Anketa o razvoju Ljubljane (strokovna gradiva mestnega sekretariata za urbanizem), Ljubljana 1991, 38-43.
 • Predstavitev FAGG/LŠA. - V: Katalog Quinta mostra internazionale d'architettura (Venice Prize), Venezia 1991, 148-153.
 • Triptih: O razlagah baročne arhitekture na Slovenskem. Kamnik / razvoj območja srednjeveškega mesta. Polemični kvartet. - V: Zbornik LŠA, Ljubljana 1991, 458-534.
 • FAGG Šola za arhitekturo. - V: Zbornik LŠA, Ljubljana 1991, 593-599.
 • Vrednote: metode in merila. - Urbani izziv 18, 1991, 29-32.
 • Pogled v zibko tornada. - N. Razgl. 1991-10-25, 581-582; ponatis: Zbornik LŠA, Ljubljana 1992, 108-112.
 • Nova uveljavitev ljubljanske šole za arhitekturo v mednarodni areni. - V: Zbornik LŠA, Ljubljana 1992, 286-290.
 • For seven Years (1985-1992). - V: Zbornik LŠA, Ljubljana 1992, 294-295.
 • V likovni red ukleta bit družbe. - Urbani izziv 19, 1992, 7-15.
 • Štiri točke. - N. Razgl. 1992-01-24, 44; 1992-02-07, 76; ponatis: Zbornik LŠA, Ljubljana 1992, 167-171.
 • Mednarodno priznanje Ijubljanski šoli za arhitekturo. Dn 1992-03-14, 14; ponatis: Zbornik LŠA, Ljubljana 1992, 282-285.
 • Der theoretische und kritische Architekturdiskurs in Slowenien (Neun aktuelle Variationen) / Theories and Critical Discourse in Slovenian Architecture (Nine Variations). - V: Dokumente zur Architektur: Satzbau (Architektur / Theorie / Kritik), Gradec 1993, 98-103.
 • Strokovna ocena primernosti lokacije in objektov kompleksa Mladika za namene državnih upravnih organov ali za muzejsko dejavnost. - Poročevalec 22, 1994, 24-30. (F. Košir, P. Gabrijelčič, J. Kušar, J. Koželj)
 • Arhitekti o Mladiki - drugič. - S 1994-07-01, 9.
 • Konstrukcija kot določevalec arhitekturnega pomena (Die Konstruktion als Miitbestimmer der Architekturbedeutung). - V: Proc. Intemationales Holzbauseminar, Ljubljana 1995, 29-44.
 • Ob Kolizeju. - EMZIN 1995, št.1/2, 82.
 • Dnevni bar in nočni klub ORTO (Sproščeno in vendar nevsakdanje pretanjeno). - časopis študentov ŠA 1, 1995, 2.
 • Novi prizidek fakultete za arhitekturo. - časopis študentov ŠA 2, 1995, 2.
 • Projekt z nekaj napakami (Zbornik o arhitektu Ivanu Vurniku). - Razgledi 1995-03-03, 24.

Recenzije, ocene, poročila

 • Kakšen Tivoli? - N. Razgl. 1970-02-20, 110-111.
 • O arhitekturi. - AB 1972, št. 1, 7-8.
 • Predstavitev. - AB 1978, št. 36-37, 6--7.
 • Zanimiva predstavitev slovenske arhitekture v Beogradu. - Dn 1978-01-04, 5.
 • Ob Prešernovi nagradi. - N. Razgl. 1978-02-10, 75.
 • Vprašanje natečajev. - AB 1979, št. 42, 11-12.
 • O Plečnikovem dunajskem obdobju. - Dn 1980-02-07, 8.
 • Kaj je zrnje v letini 1981? - Delo 1982-02-06, 22.
 • Afere ljubljanskega gradu ne bi bilo, če.... - Dn 1984-07-21, 9. (P. Fister, B. Kocmut, F. Košir, T. Mikeln, J. Pirkovič - Kocbek)
 • Predstavitev dosežene ravni. - N. Razgl. 1984-110-09, 620-621.
 • Umetnik Kukriniksi. - N. Razgl. 1985-01-11, 29.
 • Zadnje desetletje Plečnikove šole 1945-1955. - FAGG, VTOZD Arh 1986, 2 str.
 • Architectura Perennis. - V: Koledar 1987. Ljubljana, Intertrade 1986, 13 str.
 • Razstava seminarjev ljubljanske šole za arhitekturo. - N. Razgl. 1986-07-11, 391.
 • Architectura Perennis. - N. Razgl. 1986-12-26, 701-724.
 • Brez pravega posluha. - Dn 1987-11-28, 8.
 • Recenzija raziskovalne naloge ing. str. Tadeja Brateta Kunstlerjeva kovačnica in kolarstvo. - CTK 1988, 5 str.
 • Še enkrat: osmrtnica namesto slavnostnega vabila. - Teleks 1988-12-22, 35.
 • Recenzija raziskovalno razvojnega projekta prof. dr. Andreja Pogačnika Varstvo in usmerjanje oblikovne podobe slovenskih mest. - MOP Ljubljana 1993, 7 str.
 • Recenzija ponudbe raziskovalnega projekta mag. Kaliope Dimitrovske Andrews Oblikovanje mesta v pogojih tržne ekonomije (1). - MRS, Ljubljana 1993, 4 str.
 • Recenzija raziskovalne naloge arh. Tomaža Brateta Arhitektura Ljubljane 1945-1990. - MRS, Ljubljana 1993, 5 str.
 • Presoja lokacij za nekatere najpomembnejše objekte državnih organov RS v Ljubljani. - Servis skupnih služb vlade RS, Ljubljana 1993, 12 str.
 • Analiza učinkovitosti pedagoškega programa arhitekture 1919-1993 (O učinkovitosti študija arhitekture). - UL, Ljubljana 1993, 16 str.
 • Recenzija raziskovalnega projekta mag. Kaliope Dimitrovske Andrews Oblikovanje mesta v pogojih tržne ekonomije (2). - MRS, Ljubljana 1994, 4 str.
 • Strokovno poročilo o pregledu ponudb za kompleks Mladika. - Servis skupnih služb vlade RS, Ljubljana 1994, 33 str.
 • Še o arhitektu Novaku (kot da bi napev uglasbil mojster Rossini). - Delo 1994-07-21, 14.
 • O arhitektu Novaku, tokrat s parabolo. - Delo 1994-08-04, 14.
 • Stališča o postavitvi nekaterih zgradb po Plečnikovih načrtih. - Mestna občina Ljubljana 1995, 1 str.