prof.dr.Aleš Vodopivec, univ.dipl.inž.arh.
Biografija
Aleš Vodopivec (roj. 6.4.1949), diplomiral na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani pri prof. Edvardu Ravnikarju. Med študijem arhitekture dodatno študij filozofije na Filozofski fakulteti v Ljubljani (1971-74). Nosilec predmetov Projektiranje in kompozicija ter Zgodovina in teorija arhitekture 3. Gostujoči profesor in predavatelj na različnih univerzah, mednarodnih simpozijih in strokovnih srečanjih doma in na tujem. Prejel številne nagrade na arhitekturno-urbanističnih natečajih, poleg tega pa tudi nagrado Prešernovega sklada (1991), priznanje Piranesi (1990), nagrado Piranesi (2000), Plečnikovo nagrado (2001), tri Plečnikove medalje, Ernst A. Plischke Preis (Dunaj, 2011), ter uvrstitev v ožji izbor za nagrado Mies van der Rohe (2001). Avtor ali urednik knjig: Arhitektura Ljubljane, Ab, Ljubljana 1974 in 1978; Iz arhitekture (z J. Koželj) – Vprašanja umetnosti gradnje, Krt 48, Ljubljana 1987 in Hac Via, Ljubljana 1991; Edvard Ravnikar, Umetnost in arhitektura, Zbornik esejev, Slovenska matica, Ljubljana 2007; Edvard Ravnikar – Architect and Teacher (z R. Žnidaršič), Springer, Dunaj / New York 2010.

Kontakt
ales.vodopivec@fa.uni-lj.si