Študentska Organizacija FA - ŠOFA
Predstavitev
Poslanstvo ŠOFA je izvajanje interesnih dejavnosti študentov na področju kulture, športa, obštudijskega izobraževanja, mednarodnega sodelovanja, mladinskega turizma, založništva, informiranja, tehnične kulture in drugih področjih interesnega delovanja študentov na svojem visokošolskem zavodu. Poleg tega povezuje različna formalna in neformalna združenja študentov in zagotavlja obveščenost študentov visokošolskega zavoda o pomembnih vprašanjih. (odsek iz Pravilnika o delovanju in financiranju ŠOVZ-jev ŠOU v Ljubljani)

Nekako tako je zapisano v pravilniku, kaj pa v resnici študentje, vaši kolegi delamo je pa predvsem to kar mislimo oz. vi predlagate da potrebujete ob študiju na fakulteti. Za dodatna izobraževanja, izlete, rešitve, informacije vse v duhu neformalnega druženja lahko računate na nas. Tu smo za vas. Z vašim interesom, udeleževanjem različnih dogodkov, novimi predlogi pripomorete k večji motiviranosti ekipe, nenazadnje pa tudi k boljši prepoznavnosti organizacije. Pritožb oz. predlogov smo vedno veseli saj le tako lahko program še izboljšamo.


POVEZAVE :

ŠOU v Ljubljani ...več

ŠOVZ: Dogajanje na fakultetah ...več

FACEBOOK ...več

 

 

 

PREDSTAVITEV

PROJEKTI

EKIPA